Recht op ontslagvergoeding?

Bij ontslag heeft u vaak recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt ook wel een gouden handdruk of afvloeiingsregeling genoemd. Een ontslagvergoeding is bedoeld als compensatie voor misgelopen inkomsten om zo de financiële schade te vergoeden. Of u in aanmerking komt voor een dergelijke vergoeding hangt af van een aantal factoren. Zo spelen de mate van verwijtbaarheid van het ontslag en het aantal dienstjaren dat u heeft gewerkt mee. Wilt u meer weten over ontslagvergoeding? Schakel dan ons advocatenkantoor in Schiedam in.

Ontslagvergoeding berekenen

Er zijn in de loop der jaren een aantal formules ontwikkeld om de hoogte van de ontslagvergoeding vast te stellen. Wanneer een rechter de vergoeding vaststelt, gebruikt deze de zogeheten ABC-formule. Hierbij staat A voor het gewogen aantal gewerkte jaren, B voor de vaste beloning per maand en C geeft de correctiefactor aan. Deze correctiefactor is vaak afhankelijk van wie er reden tot ontslag heeft gegeven. Het is altijd verstandig om de ontslagvergoeding te laten berekenen door een ervaren arbeidsrecht advocaat. Ons advocatenkantoor helpt u hiermee graag. Als u meer wilt weten over ontslagvergoeding of wat wij voor u kunnen betekenen op dit gebied, neem dan direct contact met ons op. Wij zijn werkzaam in Schiedam en omgeving.

Let op! Per 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels binnen het ontslagrecht door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De ontslagprocedure verandert en de ontslagvergoeding maakt plaats voor een transitievergoeding. Er geldt voor kleine bedrijven en oudere werknemers nog wel een overgangstermijn. Lees hier meer.